Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate si Termenii de Utilizare in cadrul SC ROMVITRINE SRL de folosire a site-ului www.euphoria.com.ro
Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o prioritate pentru SC ROMVITRINE SRL, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC ROMVITRINE SRL urmareste în permanenta asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal în stricta conformitate cu principiile privind protectia datelor.
Prezenta Politica de Confidentialitate si Termenii de Utilizare vizeaza datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestei pagini de internet precum si datele cu caracter personal ale participantilor la evenimentele organizate de catre SC ROMVITRINE SRL.
Scopurile prelucrarii
Prin furnizarea datelor cu caracter personal prin orice modalitate pusa la dispozitie pe aceasta pagina de internet si/sau cu ocazia participarii la orice evenimente organizate de catre SC ROMVITRINE SRL, utilizatorii paginii si/sau participantii la evenimente sunt de acord ca datele cu caracter personal astfel furnizate sa fie colectate de SC ROMVITRINE SRL într-o baza de date, urmând a fi utilizate în scop de organizare a activitatilor de marketing si statistica, inclusiv transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional cu stricta respectare a prevederile legale si/sau în scopul prestarii serviciilor care intra în obiectul de activitate al SC ROMVITRINE SRL.
Dezvaluirea datelor cu caracter personal
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, SC ROMVITRINE SRL poate dezvalui datele astfel colectate catre partenerii sai contractuali, catre afiliatii sai ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri:
• în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al SC ROMVITRINE SRL;
• în cazul unor campanii promotionale organizate de catre SC ROMVITRINE SRL împreuna cu respectivii parteneri contractuali sau afiliati ai SC ROMVITRINE SRL;
• pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea acestei pagini de internet si a serviciilor derulate prin intermediul ei;
• pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional, în conditiile si limitele prevazute de lege;
• atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.
Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre SC ROMVITRINE SRL nu vor fi transferate în afara României.
Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru a putea beneficia de serviciile prestate de catre SC ROMVITRINE SRL Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de catre SC ROMVITRINE SRL.
Drepturile de care beneficiati
În legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal descrisa prin prezenta Politica de Confidentialitate, aveti dreptul de acces, dreptul de interventie, precum si dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, în limitele si conditiile prevazute de lege. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata si autoritatii competente în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie.
Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în aceasta Politica de Confidentialitate), cat si pentru stergerea acestora va rugam sa va adresati la: office@euphoria.com.ro.
Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal in ceea ce priveste utilizatorii site-ului nostru este neechivoc si constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Daca si cand va creati un cont pe site-ul nostru, ne furnizati informatii cu caracter personal, respectiv numele si prenumele, CNP-ul, adresa de livrare, adresa de email si telefonul, informatii pe care le colectam pe masura ce folositi serviciile noastre, cat si pentru oferirea unor servicii personalizate, inclusiv continut si anunturi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>